Opatření na úspory tepla a energií v TZB systémech (kotelny, klimatizace, vzduchotechniky, ohřev vody atd.)

V této oblasti realizujeme projekty pro klienty v různých oborech činnosti, kdy cílem je maximálně optimalizovat, tedy snížit spotřebu všech energií v systémech, které jsou nezbytnou součástí provozů (výrobních závodů, nemocnic, škol, logistických center, hotelů atd.)

Naše činnost spočívá v několika krocích, kdy každý krok může být aplikován samostatně. Největší efekt přináší samozřejmě aplikace všech kroků. Na úvodních jednáních s klientem se dohodneme, které kroky jsou vzhledem k prvotním informacím, které získáme, maximálně efektivní, a kde je pro klienta nejdůležitější začít.

  • Zmapujeme kompletní procesy u klienta ve vztahu k potřebě využívat jednotlivé technologie a snažíme se najít optimální poměr mezi procesem a využíváním technologických celků s možností úspory energií.

  • Zmapujeme stávající technologii a navrhneme její optimální nastavení, úpravu, dimenzování a hlavně vzájemné ovlivňování TZB systémů (například předimenzovaná klimatizace zapíná ve stejnou dobu, jako kotel, který prostory vyhřívá atd.)

  • Připravíme kompletní návrh řešení včetně cenové nabídky na řešení optimalizace a úspor energií. V cenové nabídce bude i uvedena návratnost navržených řešení.

  • Provedeme dle nabídky implementaci navržených řešení.

  • Profinancujeme implementaci řešení. Často je problém pro klienty provést takováto řešení, spojená s nákupem nových technologií, které jsou podstatně úspornější, než zastaralé, které jsou momentálně používány. Jsme proto připraveni tuto investici profinancovat za klienta, čímž se dosáhne okamžité úspory, ze které se investice splácí. Zde se nastaví společně model, který bude vyhovovat oběma stranám. Může být nastaveno tak, že již při implementaci bude částečná úspora ve prospěch klienta. Po splacení investice bude nové zařízení bezplatně, nebo za 1Kč převedeno do vlastnictví klienta. Vzhledem k životnosti zařízení cca 20let je toto velmi výhodný model.

  • Staráme se po celou dobu o funkčnost a správných chod všech zařízení, monitorujeme na dálku všechny technologie a udržujeme je v bezvadném stavu.