Opatření na úspory elektrické energie

Jedná se o produkty na realizaci úspor ve všech provozech. Dále navrhujeme jiná řešení na úspory (LED osvětlení, inteligentní systémy řízení osvětlení atd.)

Neustále se zvyšující cena elektrické energie a tím pádem i vysoké režijní náklady na provoz zařízení a nemovitostí se stávají velkou finanční zátěží pro zřizovatele a majitele objektů či venkovního osvětlení. Úspora elektrické energie a tím pádem i snižování emisí CO2, je činnost, kterou se Techproduct zabývá. Naše produkty jsou součástí programu Green Light. Jsme přesvědčeni, že naše produkty a navržená řešení jsou velmi efektivní a přispívají nejen ke snížení nákladů, ale i k ochraně životního prostředí. Jedná se o následující formy úspor:

  1. Úspory elektrické energie v osvětlovacích soustavách - navrhujeme v této části řešení, která jsou v ideálním případě schopna uspořit až 35% nákladů. Pro dosažení takové úspory nasazujeme prvky LEC (Light Energy Controler). Tyto prvky se používají na světelné okruhy v elektrických soustavách a regulují napětí na optimální. Efektivita závisí na několika faktorech. Jedním z hlavních faktorů je doba svícení. Provozy, kde je nutné používat osvětlení dlouhou dobu mají velký efekt na úsporu. Sekundárním efektem použití tohoto řešení je prodloužení životnosti světelných zdrojů.

  2. Úspory elektrické energie při použití asynchronních (indukčních) motorů - v této části navrhujeme řešení za použití prvků SinuMEC, kde je možné uspořit až 20% nákladů na elektrickou energii na těchto zařízeních.

  3. Úspory elektrické energie při použití komerčních prvků - tato zařízení je možné instalovat na veškeré prvky napojené na elektrické rozvody.

 

Používají se:

letiště, vlaková nádraží, obchodní pasáže, hotely, školy, nemocnice, potravinářské řetězce, sklady, čerpací stanice, tělocvičny, lékařské kliniky a střediska, chladírny, obchodní domy a specializované obchody, kancelářské budovy, vysoké školy, lázně, restaurace, kavárny, muzea.

Dosažená úspora činí od 10-17%.