Technologie

Obecný popis technologie

 • Jedná se o pokročilou jednotku pro řízení energie, určené ke snižování a stabilizaci napětí přiváděného do všech elektrických obvodů. Instaluje se za hlavní jistič a přivádí napětí ke všem zátěžím připojeným k elektrické rozvodné síti.

 • Regulátor stabilizuje napětí na úroveň definovanou uživatelem.

 • Snížení a stabilizace napětí umožňuje snížení příkonu a úspory energie.  Procentuální úspora závisí na typu zatížení, úrovni síťového napětí a provozním režimu každého spotřebiče. Regulátor automaticky měří veškeré elektrické parametry a podle nich počítá konkrétní hodnoty úspory.

Regulátor

 • Stabilizuje napětí v síti.

 • Poskytuje přepěťovou ochranu.

 • Spoří elektrickou energii.

 • Snižuje opotřebení zdrojů a zařízení  a prodlužuje jejich životnost.

 • Redukuje ztráty ve vedení až o 44%

 • Zlepšuje účiník, částečně nahrazuje kompenzaci.

Obrázek3.png

Úspora a CO₂

 • Úspora elektrické energie a tím pádem i snižování emisí CO2, je   činnost, kterou se TECHPRODUCT SERVICES zabývá. Produkty   PowerSinesjsou součástí programu Green Lighta Horizont 2020.

       https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects

       https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

 • Při instalaci zařízení si zákazník může jasně vykázat množství        redukovaného CO2.

 • Jsme přesvědčeni, a praxe to potvrzuje, že tyto produkty a navržená   řešení jsou velmi efektivní a přispívají nejen ke snížení nákladů, ale i   k ochraně životního prostředí.

 • V tuto chvíli je ve světě více 25 000 instalacítěchto produktů.

Princip úspory

 • Běžná dodávka v Evropě, která zajišťuje nepoškození napájených zařízení se pohybuje v hodnotách 230V +/- 10% (207V -253V).

 • Veškerá zařízení jsou od výrobců navržena tak, aby pracovala efektivně při 207V, coby ideální hladině.  

 • Provozování zařízení při vyšší hladině, vede k významně větší spotřebě energie, což znamená pro uživatele náklady navíc.

 • Na druhé straně dochází k tomu, že narůstá počet uživatelů a neroste s tím potřebná infrastruktura, což má za následek  zvyšování napětí v síti. Hlavně pak pro ty provozy, které jsou blízko trafostanic.

 • Námi navržená řešení tedy regulují přepětí v síti, aby uživatel platil jen to, co skutečně potřebuje k provozu.

Obrázek2.png

Osvědčení

Zařízení jsou navrhována a vyráběna dle následujících mezinárodních osvědčení. 

Obrázek5.png