Smart LEC

Úspory elektrické energie v osvětlovacích soustavách  

Lighting Energy Controller
Řídicí jednotky pro napájení osvětlení


V čem spočívá úspora energie
Při projektování osvětlovacích soustav je z hygienických důvodů počítáno s Kapacitní rezervou – osvětlení musí efektivně pracovat již při 207 V. Běžná dodávka se však pohybuje v hodnotách 230 V (± 10 %) a naddimenzovanou
část musí uživatel zbytečně platit, pokud nemá možnost
tyto soustavy regulovat.
Podstata okamžité úspory až 35 % prostřednictvím jednotky LEC spočívá v rozdílu napájecího napětí a napětí požadovaného pro správnou funkci osvětlovací
soustavy.
Regulací a stabilizací napájecího napětí dochází nejen
k úspoře elektrické enegie, ale také k sekundární úspoře
na nákladech spojených s výměnou světelných zdrojů,
jejichž životnost se takto prodlužuje až o 30 %.

LEC technologie
Zařízení LEC se vyrábějí ve třífázové i jednofázové variantě, v širokém výkonovém rozmezí a v různých úrovních inteligence.
• stupňovitá regulace napětí na zvolenou hodnotu po krocích 2,5 V
• ochrana proti přepětí a přetížení
• možnost nastavení časového režimu úspor
• ruční i automatický bypass
• dálkové ovládání a monitoring
• možnost komunikace s nadřízeným systémem


Ochrana životního prostředí
Produkty LEC jsou zapojeny v programu GreenLight, který podporuje redukci emisí CO2 a napomáhá tak k ochraně životního prostředí.

http://powersines.com/case-studies-smartlec/

NEW COVER SmartLEC 20A-80A.png
Ke stažení:
katalogový list