SinuMEC

je multifunkční zařízení navržené firmou
Power Sines ke komplexní spolupráci s indukčními motory. V jeho kombinované funkci je zahrnut soft start motoru, úspora jalové i činné energie, zlepšení účinnosti i účiníku a snížení ztrát, zejména tepelných, v motoru i v připojeném elektrickém vybavení (ve vodičích, spínacích a jisticích prvcích, v předřazeném trafu apod.). Poklesem tepelného i napěťového namáhání a vlivem nízkého obsahu vyšších harmonických kmitočtů se zlepší pracovní komfort stroje a tím lze zvýšit jeho životnost až o 30%. Nízký obsah vyšších harmonických také příznivě ovlivňuje napájecí síť.

SinuMEC je zařízení navržené pro indukční
(asynchronní) motory s konstantní rychlostí
(otáčkami) a s proměnnou nebo částečnou zátěží.


Je vhodný:
• pro neřízené pohony s výrazně rozlišitelnými pracovními režimy z hlediska velikosti zátěže (funkce/vyčkávání, jmenovitá zátěž /běh naprázdno, s nákladem/bez nákladu, motor připojen/odpojen od zátěže např. spojkou): transportéry, drtiče, míchačky ...
• pro neřízené pohony s náhodně proměnnou zátěží dimenzované na krátkodobé špičkové respektive maximální možné zatížení, ale převážně nebo alespoň částečně pracující se zátěží pod 50% jmenovité: pojízdná schodiště a chodníky (eskalátory), transportéry a dopravníky ...
• pro neřízené pohony se spojitě se měnící zátěží během pracovního cyklu tak, že po jeho významnou část minimální zatížení motoru klesá pod 50% jmenovitého: vstřikovací lisy, extrudéry, mixéry, směšovače ...
• pro předimenzované motory pracující trvale nebo podstatnou část pracovního cyklu s méně než 50% zatížením, případně v režimu blížícím se chodu naprázdno; buď z důvodu špatného návrhu nebo dodatečného snížení připojené zátěže
Není vhodný:
• pro řízené pohony (frekvenční měniče, regulované systémy s řízením otáček, resp. momentu a magnetického toku, složité systémy řízené počítači)
• pro spínané motory pouze na dobu pracovního cyklu s vysokou zátěží a pak vypínané
• pro motory pracující trvale nebo podstatnou část pracovního cyklu s větším zatížením než 50% jmenovitého
• pro pohony navržené pro trvalou funkci při jmenovitých hodnotách motoru

http://powersines.com/sinumec/

SinuMEC 75_3MB.jpg
Ke stažení:
katalogový list