Náš cíl

Techproduct se v rámci své činnosti zaměřuje na návrhy, optimalizace technologických celků v návaznosti na procesy s cílem dosáhnout maximálního efektu v provozu, který se projeví maximalizací úspor energií. Součástí optimalizace jsou audity spotřeb energií.

Dalším krokem je pak implementace takových produktů a zařízení, které tyto návrhy přemění v praktické úspory, které samozřejmě garantujeme.

Věnujeme se i odborné správě a údržbě technologických zařízení u klienta, tak aby vše přinášelo správný efekt . Zde se snažíme pro klienty udržet jejich technologická zařízení ve 100% funkčnosti, tak aby nebyl klient omezován v provádění své činnosti. Tam, kde má klient starší technologie, provádíme jejich údržbu s maximálním efektem prevence havárií. Navrhujeme i formou EPC projektů, náhradu již zastaralé a neefektivní technologie za novou, která je efektivní a je schopna se splácet z úspor.

Součástí odborné správy jsme připraveni provádět i vzdálený monitoring technologických systémů,  (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace, elektro). Jedná se o dohledové centrum 24/7/365. Díky vzdálenému dohledu technologií dochází k prevenci havarijních stavů. Při implementaci úsporných řešení můžeme sledovat jejich efekt a pravidelně reportovat klientovi výsledky úspor.

Informace ze zařízení a technologií je potřeba přenášet do dohledového centra či přímo ke klientovi, proto naší další činností, kterou poskytujeme, je datové propojení.  Jedná se o datový přenos stavů prostřednictvím vlastní datové sítě (internet věcí, nebo jiným způsobem, který bude odpovídat případně i těžce dostupným místům).