Dohledové centrum

Dohledové centrum je v provozu nonstop 24/7, kdy jsme schopni pomocí vzdáleného přístupu připojit na váš objekt a sledovat a hlídat vzdáleně technologie a události ve vašem objektu.

 

  1. Připojíme vaši lokální počítačovou síť a budeme kontrolovat funkčnost všech zařízení. Zde je možné v předstihu zjistit, že některé síťové zařízení nefunguje správně (chybová hlášení) a dojde k jeho poruše.

  2. Připojíme vaši zabezpečovací signalizaci a budeme informováni o událostech, které se dějí po jejím zastřežení. Stejným způsobem jsme schopni se připojit ke kamerovému systému. Díky této kombinaci, pak můžeme při případném vyhlášení poplachu odvolat security, nebo výjezd z PCO. Jsme schopni doplnit technologii v lokalitě o reproduktor a v případě vloupání hlasově upozornit narušitele, že je monitorován.

  3. Připojíme vzdáleně technologii vytápění a můžeme sledovat provoz kotlů. Do technologických místností umístíme kamery a budeme sledovat, že nedochází k haváriím. Pokud k havárii dojde, tak okamžitě reagujeme jejím ohlášením. Toto, pokud se stane v nočních hodinách může zachránit způsobení podstatně větších škod, než při zjištění po příchodu prvního pracovníka do objektu.

  4. Jsme schopni připojit jakékoli zařízení, které tuto funkci umožňuje. Jedná se například o elektroměry, vodoměry a další zařízení.

  5. Z každého zařízení můžeme posílat ve vámi definované periodě výstupy a reporty.