ComEC

Commercial Efficiency Controller

Regulátor energie pro všechny typy elektrické zátěže.

Univerzální regulátor energie pro komerční použití  (Potravinové řetězce, fast-foodovéřetězce, restaurace a kavárny, obchody a supermarkety, čerpací stanice pohonných hmot se smíšeným zbožím, hotely apod.)

Aplikace zařízení ComEC je na veškeré prvky napojené na elektrické rozvody. 


V čem spočívá úspora energie
Hlavní napětí přiváděné z veřejné sítě typicky kolísá v rozsahu ± 10 %. Kolísání napětí, zejména přepětí, může negativně ovlivnit elektrospotřebiče, osvětlovací zařízení a elektronická zařízení. ComEC dynamicky reguluje úroveň přiváděného napětí, čímž zabraňuje poruchám zařízení a prodluže jejich provozní životnost. Současně stabilizuje napětí na takové úrovni, na které mohou zařízení pracovat nejefektivněji. Provozování elektrických zařízení při sníženém a stabilizovaném napětí za použití zařízení ComEC vytváří úspory energie ve výši 18 %.

ComEC – patentovaná technologie nové generace
• přivádí čistý sinusový tvar vlny do všech elektrických obvodů
• je bez vyšší harmonické frekvence má téměř nulové celkové harmonické zkreslení (THD)
• reguluje napětí pro indukční zátěže
pomáhá snižovat jalový výkon (KVAR)

http://powersines.com/case-studies-comec/

Obrázek4.png
Ke stažení:
katalogový list